Icon Quay về trang chủ

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối 30.09.2019 lúc 15:37 PM bởi Võ Minh Mẫn (CEO)

Tổng quát

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Bảo mật thông tin

BCMS Technology., JSC (Chúng tôi) không mua, bán, hoặc chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn với người khác hoặc với các công ty không có quan hệ liên quan đến công việc kinh doanh, ngoại trừ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, khi bạn cho phép, hoặc trong một số điều kiện sau:

  • Chúng tôi cung cấp thông tin cho các đối tác tin cậy, là những người làm việc nhân danh Chúng tôi đã được sự thỏa thuận trước. Các công ty này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp Chúng tôi liên hệ với bạn để giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm và các hoạt động tiếp thị. Tuy nhiên các công ty này không có quyền tự tiện chia sẻ các thông tin này.
  • Chúng tôi cung cấp các thông tin này khi cơ quan pháp luật yêu cầu dựa trên các điều khoản quy định theo luật pháp Việt Nam quy định.
  • Chúng tôi thấy sự cần thiết phải chia sẻ các thông tin để thực hiện điều tra, ngăn chặn các hành động bất hợp pháp, các nghi vấn có sự gian lận, các nguy hiểm đến sự an toàn của các cá nhân, vi phạm các điều khoản sử dụng của Chúng tôi hoặc các liên quan khác về mặt luật pháp.
  • Chúng tôi chuyển đổi các thông tin về bạn khi hợp nhất với các công ty khác. Trong trường hợp này Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn trước khi chuyển đổi các thông tin này và tuân thủ theo các quy định mới.
  • Chúng tôi hiển thị các quảng cáo dựa trên các thông tin cá nhân để phù hợp với nhu cầu của bạn. Các quảng cáo này sẽ không tiết lộ các thông tin của bạn

Thông tin của bạn trên Hệ thống của BCMS được Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này, thay đổi chính sách đối với các điều khoản quyền riêng tư . Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn về các thay đổi cần thiết về chính sách quyền riêng tư thông qua thư điện tử theo địa chỉ thư điện tử đăng ký trong tài khoản của bạn tại Hệ thống của BCMS hoặc đăng thông báo trên website của Chúng tôi.

Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Chúng tôi cung cấp, khi bạn ghé thăm các trang web của Chúng tôi và đối tác. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin này thông qua các đối tác kinh doanh hoặc từ các công ty khác. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ đề nghị nhập các thông tin về tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, nghề nghiệp, và các sở thích cá nhân. Đối với một số sản phẩm và dịch vụ, các thông tin đề nghị còn có địa chỉ, mã số thuế, số chứng minh nhân dân, thông tin về tài chính. Khi bạn đã đăng ký, và đăng nhập vào các dịch vụ của Chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận biết bạn để phân biệt với những người chưa đăng ký.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của bạn cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác

Chúng tôi thu thập các thông tin về các giao dịch của bạn với Chúng tôi và với các đối tác kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm các thông tin tài chính về sử dụng sản phẩm và các dịch vụ. Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được cho mục đích sau:

  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến bạn
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Gửi các thông báo về các chương trình khuyến mại
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của bạn hoặc các hoạt động giả mạo.
  • Liên lạc và giải quyết những lỗi cần khắc phục
Icon